فرهنگ قلب اقتصاد دانش بنیان در رشد و توسعه اقتصادی
32 بازدید
محل نشر: مهندسی فرهنگی » فروردین و اردیبهشت 1391 - شماره 63 و 64 (16 صفحه - از 13 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نویسندگان: پورفرج،علیرضا - کشاورز،هادی - انصاری سامانی،حبیب
آدرس اینترنتی