بررسی نظریه عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی
49 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1389 - شماره 40 (30 صفحه - از 57 تا 86)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نویسندگان: پورفرج،علیرضا - انصاری سامانی،حبیب
آدرس اینترنتی